Služby


Doprava a rozvoz materiálu – Stavebniny BOWIX Záhorská Ves okres Malacky ponúkajú dovoz stavebného materiálu priamo na stavbu s vykládkou stavebného materiálu autom s hydraulickou rukou.

Doprava štrku – Stavebniny BOWIX Záhorská Ves okres Malacky ponúkajú dovoz štrku zo štrkopieskov Vysoká pri Morave.

Doprava piesku – Stavebniny BOWIX Záhorská Ves okres Malacky ponúkajú dovoz piesku z Plaveckého Štvrtka.

Miešanie farieb – Podľa požiadaviek zákazníka Stavebniny BOWIX Záhorská Ves okres Malacky namiešajú interiérové a fasádne farby a fasádne omietky.

Spracovanie cenových ponúk.


Stavebniny Malacky - Nákladné auto
Stavebniny Malacky - Vysokozdvižna plošina